معنی و ترجمه کلمه precipitation به فارسی precipitation یعنی چه

precipitation


رسوب دادن ،ريزش ،رسوب ،ميزان رطوبت ،ميزان بارندگى ،رطوبت ،مرطوب کردن ،نزولات اسمانى مانند برف ،شتاب ،دستپاچگى ،تسريع ،بارش ،ته نشينى
عمران : تگرگ و غيره
معمارى : ته نشست
شيمى : رسوب کردن
زيست شناسى : بارش
علوم نظامى : در صد رطوبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده