معنی و ترجمه کلمه precipitousness به فارسی precipitousness یعنی چه

precipitousness


سراشيبى ،تندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها