معنی و ترجمه کلمه precision به فارسی precision یعنی چه

precision


رقم دقت ،دقت تير،دقت ،صراحت ،درستى ،صحت ،ظرافت ،دقيق
علوم مهندسى : دقت
کامپيوتر : دقت
عمران : اندازه گيرى دقيق
معمارى : درستى
شيمى : دقت
روانشناسى : دقت
بازرگانى : دقت
علوم ن ظامى : دقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها