معنی و ترجمه کلمه predatory war به فارسی predatory war یعنی چه

predatory war


جنگ غارتى ،جنگ با غارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها