معنی و ترجمه کلمه predefined process به فارسی predefined process یعنی چه

predefined process


فرايند از پيش تعريف شده
کامپيوتر : فرايند از پيش تعريف شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها