معنی و ترجمه کلمه predictive power به فارسی predictive power یعنی چه

predictive power


روانشناسى : قدرت پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها