معنی و ترجمه کلمه predictive validity به فارسی predictive validity یعنی چه

predictive validity


روانشناسى : اعتبار پيش بين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها