معنی و ترجمه کلمه predisposing factor به فارسی predisposing factor یعنی چه

predisposing factor


روانشناسى : عامل زمينه ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها