معنی و ترجمه کلمه predominantly به فارسی predominantly یعنی چه

predominantly


بطور برجسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها