معنی و ترجمه کلمه preengagement به فارسی preengagement یعنی چه

preengagement


تعهد قبلى ،کار جلوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها