معنی و ترجمه کلمه prefer به فارسی prefer یعنی چه

prefer


طرح کردن ،ترجيح يافتن ،ترجيح دادن ،برترى دادن ،رجحان دادن ،برگزيدن
قانون ـ فقه : اقامه کردن
بازرگانى : جلو قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها