معنی و ترجمه کلمه preferably به فارسی preferably یعنی چه

preferably


بطور بهتر،با مزيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها