معنی و ترجمه کلمه preferentially به فارسی preferentially یعنی چه

preferentially


با قائل شدن حقوق امتيازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها