معنی و ترجمه کلمه preferred creditor به فارسی preferred creditor یعنی چه

preferred creditor


قانون ـ فقه : طلبکار ممتاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها