معنی و ترجمه کلمه prefiguration به فارسی prefiguration یعنی چه

prefiguration


تصور قبلى ،پيش بينى ،احتساب قبلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها