معنی و ترجمه کلمه pregiurement به فارسی pregiurement یعنی چه

pregiurement


پيش بينى ،احتساب قبلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها