معنی و ترجمه کلمه prehistory به فارسی prehistory یعنی چه

prehistory


پيش تاريخ ،ماقبل تاريخ ،تاريخ قبلى ،سابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها