معنی و ترجمه کلمه preliminary budget به فارسی preliminary budget یعنی چه

preliminary budget


بودجه ابتدائى
بازرگانى : بودجه مقدماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها