معنی و ترجمه کلمه preliminary expenses به فارسی preliminary expenses یعنی چه

preliminary expenses


هزينه هاى مقدماتى
بازرگانى : هزينه هاى ابتدائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها