معنی و ترجمه کلمه preliminary treatment به فارسی preliminary treatment یعنی چه

preliminary treatment


علوم مهندسى : عمليات مقدماتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها