معنی و ترجمه کلمه preliminary به فارسی preliminary یعنی چه

preliminary


ابتدائى ،استانه اى ،اوليه ،مقدمات ،ابتدايى ،امتحان مقدماتى
علوم مهندسى : مقدماتى
معمارى : ابتدايى
بازرگانى : مقدماتى
ورزش : دور مقدماتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها