معنی و ترجمه کلمه prelogical به فارسی prelogical یعنی چه

prelogical


روانشناسى : پيش منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها