معنی و ترجمه کلمه premature ignition به فارسی premature ignition یعنی چه

premature ignition


احتراق زودرس
علوم مهندسى : احتراق نابهنگام احتراق بيموقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها