معنی و ترجمه کلمه premium به فارسی premium یعنی چه

premium


اضافه ارزش ،اجرت ،عوض ،جايزه ،پاداش عمل ،پاداش نيکو،صرف برات ،حق صرافى ،انعام ،مزايا،وثيقه ،حق بيمه ،حق العمل ،اعلاء
قانون ـ فقه : حق بيمه ،مبلغى که اضافه بر قيمت اسمى سهام پرداخت مى شود
بازرگانى : حق صرف ،مبلغ بيمه ،حق بيمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها