معنی و ترجمه کلمه premonitor به فارسی premonitor یعنی چه

premonitor


از پيش اخطار کننده

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها