معنی و ترجمه کلمه premunition به فارسی premunition یعنی چه

premunition


پيش بندى ،جلوگيرى ،مقاومت در برابر مرض

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها