معنی و ترجمه کلمه prep به فارسی prep یعنی چه

prep


مدرسه مقدماتى ،مسابقه ازمايشى ،مدرسه ابتدايى ،دبستان
ورزش : دو تمرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها