معنی و ترجمه کلمه preparation به فارسی preparation یعنی چه

preparation


تهيه( مصالح)،اتش تهيه ،تهيه کردن اتش ،تيرتهيه اجرا کردن ،پيش بينى ،تدارک ديدن ،اماده کردن ،امايش ،تمهيد،پستايش ،امادش ،تدارک ،تهيه مقدمات ،اقدام مقدماتى ،اماده سازى ،امادگى
علوم مهندسى : تهيه و ارايش
معمارى : اماده سازى
روان شناسى : اماده سازى
علوم نظامى : پيش بينى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها