معنی و ترجمه کلمه prepare for action به فارسی prepare for action یعنی چه

prepare for action


حاضر به عمليات شدن ،حاضر به تير کردن
علوم نظامى : حاضر به جنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها