معنی و ترجمه کلمه prepossess به فارسی prepossess یعنی چه

prepossess


قبلا بتصرف اوردن ،تحت تاثير عقيده يامسلکى قرار دادن ،قبلا تبعيض فکرى داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها