معنی و ترجمه کلمه preposterous به فارسی preposterous یعنی چه

preposterous


نامعقول ،غير طبيعى ،مهمل ،مضحک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها