معنی و ترجمه کلمه prescience به فارسی prescience یعنی چه

prescience


پيش دانى ،اگاهى از پيش ،علم غيب ،الهام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها