معنی و ترجمه کلمه prescribed load به فارسی prescribed load یعنی چه

prescribed load


بار مجاز،بار مهمات مجاز،(معمولا براى 15 روز عمليات)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها