معنی و ترجمه کلمه presence به فارسی presence یعنی چه

presence


وجود،پيشگاه ،پيش ،درنظر مجسم کننده ،وقوع وتکرار،حضور
قانون ـ فقه : شخصيت
روانشناسى : بود
علوم نظامى : فرستى در يکان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها