معنی و ترجمه کلمه present participle به فارسی present participle یعنی چه

present participle


(د ).وجه وصفى معلوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها