معنی و ترجمه کلمه present به فارسی present یعنی چه

present


کنونى ،پيشکش ،هديه ،ره اورد،پيشکشى ،زمان حاضر،زمان حال ،اکنون ،موجود،اماده ،مهيا،حاضر،معرفى کردن ،اهداء کردن ،ارائه دادن ،عرضه کردن
قانون ـ فقه : سندى که فقط در يک نسخه تنطيم شده باشد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها