معنی و ترجمه کلمه presentation day به فارسی presentation day یعنی چه

presentation day


روز دادن درجات در دانشکده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها