معنی و ترجمه کلمه preset به فارسی preset یعنی چه

preset


از پيش تنظيم کردن ،خودکار،پيش تنظيم ،قبلا چيدن و قرار دادن ،قبلا مرتب کردن ،از پيش نشاندن
کامپيوتر : از پيش تنظيم کردن
علوم نظامى : از پيش تنظيم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها