معنی و ترجمه کلمه press box به فارسی press box یعنی چه

press box


(در مسابقات )لژ مطبوعاتى ،جايگاه گزارشگران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها