معنی و ترجمه کلمه pressure hull به فارسی pressure hull یعنی چه

pressure hull


علوم نظامى : بدنه ضد فشار
علوم دريايى : بدنه ضد فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها