معنی و ترجمه کلمه pressurized cabin به فارسی pressurized cabin یعنی چه

pressurized cabin


اطاق فشار هواى هواپيما
علوم نظامى : کابين فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها