معنی و ترجمه کلمه prestressed concrete به فارسی prestressed concrete یعنی چه

prestressed concrete


بتن پيش فشرده
معمارى : بتن پيش تنيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها