معنی و ترجمه کلمه presumable به فارسی presumable یعنی چه

presumable


فرض محتمل ،قابل استنباط،قابل استفاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها