معنی و ترجمه کلمه presumption به فارسی presumption یعنی چه

presumption


ظن قوى ،قرينه ،فرض ،احتمال ،استنباط،گستاخى ،جسارت
قانون ـ فقه : اماره
بازرگانى : تصور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها