معنی و ترجمه کلمه pretension method به فارسی pretension method یعنی چه

pretension method


معمارى : روش پيش کشيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها