معنی و ترجمه کلمه pretty much به فارسی pretty much یعنی چه

pretty much


تقريبا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها