معنی و ترجمه کلمه preventative actions به فارسی preventative actions یعنی چه

preventative actions


قانون ـ فقه : اعمال بازدارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها