معنی و ترجمه کلمه prevention به فارسی prevention یعنی چه

prevention


پيشگيرى ،جلوگيرى ،ممانعت
قانون ـ فقه : منع ،ممانعت
روانشناسى : پيشگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها