معنی و ترجمه کلمه previsional به فارسی previsional یعنی چه

previsional


)previsionary(وابسته به پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها