معنی و ترجمه کلمه price consumption curve به فارسی price consumption curve یعنی چه

price consumption curve


بازرگانى : منحنى قيمت مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها